Корпоративна інформація

Опубліковано: 30 квітня 2013 р.
Використання інформації сайту тільки з дозволу ПрАТ “Хмельпиво”

Скачати документи:

Положення про Наглядову раду, 2012р.
Положення про Ревізійну комісію, 2012р.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
Повідомлення акціонерів ПАТ “Хмельпиво” про сплату дивідендів за 2011 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб
Протокол річних Загальних зборів акціонерів за 2011 р.
Повідомлення акціонерів ПАТ “Хмельпиво” про сплату дивідендів за 2012 р.
Протокол річних Загальних зборів акціонерів за 2012 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення акціонерів ПАТ “Хмельпиво” про сплату дивідендів за 2013 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р.
Повідомлення акціонерів ПАТ “Хмельпиво” про сплату дивідендів за 2014 р.
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента – 2016 р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК щодо фінансової звітності публічного акціонерного
товариства “Хмельницький обласний пивзавод” станом на 31 грудня 2015 року

ПРОТОКОЛ №1 річних Загальних зборів акціонерів – 2016 р.
Повідомлення акціонерів ПАТ «Хмельпиво», які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір та строк їх виплати – 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРОТОКОЛ №2 позачергових Загальних зборів акціонерів – 2016 р.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Статут ПрАТ
Положення про Виконавчий орган (Директора)
Положення про загальні збори
Положення про Наглядову раду
Положення про Ревізійну комісію
Особлива інформація емітента – 2017 р.
ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів – 2017 р.
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів – 2017 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
Особлива інформація емітента – 2018 р.
Повідомлення про акції до зборів на 03.04.2018 р.
ПРОТОКОЛ чергових Загальних зборів акціонерів – 2018 р.
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (від 20.04.2018)
Особлива інформація про виплату дивідендів – 2019 р.
Річна інформація емітента цінні папери за 2018 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік, 04.11.2020
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів, 04.11.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, 04.11.2020
ПРОТОКОЛ №1 чергових Загальних зборів акціонерів, 03.11.2020

Scroll to Top