ПАТ Хмельпиво
Приватне акціонерне товариство "Хмельницький обласний пивзавод"

Корпоративна інформація

Опубліковано: 30 квітня 2013 р.
Використання інформації сайту тільки з дозволу ПрАТ "Хмельпиво"

Скачати документи:

Статут ПАТ, 2012р.
Положення про Виконавчий орган (Директора), 2012р.
Положення про загальні збори, 2012р.
Положення про Наглядову раду, 2012р.
Положення про Ревізійну комісію, 2012р.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
Повідомлення акціонерів ПАТ "Хмельпиво" про сплату дивідендів за 2011 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб
Протокол річних Загальних зборів акціонерів за 2011 р.
Повідомлення акціонерів ПАТ "Хмельпиво" про сплату дивідендів за 2012 р.
Протокол річних Загальних зборів акціонерів за 2012 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повідомлення акціонерів ПАТ "Хмельпиво" про сплату дивідендів за 2013 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р.
Повідомлення акціонерів ПАТ "Хмельпиво" про сплату дивідендів за 2014 р.
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - 2016 р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства “Хмельницький обласний пивзавод” станом на 31 грудня 2015 року
ПРОТОКОЛ №1 річних Загальних зборів акціонерів - 2016 р.
Повідомлення акціонерів ПАТ «Хмельпиво», які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір та строк їх виплати - 2016 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРОТОКОЛ №2 позачергових Загальних зборів акціонерів - 2016 р.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Статут ПрАТ
Положення про Виконавчий орган (Директора)
Положення про загальні збори
Положення про Наглядову раду
Положення про Ревізійну комісію
Особлива інформація емітента - 2017 р.
ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів - 2017 р.
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів - 2017 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
Особлива інформація емітента - 2018 р.
Повідомлення про акції до зборів на 03.04.2018 р.
ПРОТОКОЛ чергових Загальних зборів акціонерів - 2018 р.
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (від 20.04.2018)
Особлива інформація про виплату дивідендів - 2019 р.
Річна інформація емітента цінні папери за 2018 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік, 04.11.2020
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів, 04.11.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, 04.11.2020
ПРОТОКОЛ №1 чергових Загальних зборів акціонерів, 03.11.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ

2023 рік

Протоколи річних дистанційних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ - Скачати документ
ПРОТОКОЛ №2 ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ - Скачати документ
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1 - Скачати документ
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2 - Скачати документ

Протоколи розширеного засідання Наглядової роди товариства

ПРОТОКОЛ № 4 - Скачати документ
ПРОТОКОЛ № 5 - Скачати документ

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента- Скачати документ
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів- Скачати документ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік
Скачати документ

Річні дистанційні загальні збори акціонерів – 25 квітня 2023 року
Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного
крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)
Скачати документ

Річні дистанційні загальні збори акціонерів – 25 грудня 2023 року
Бюлетень №2 для кумулятивного голосування
Скачати документ

Річні загальні збори акціонерів Товариства, квітень 2023. Скачати документ

2022 рік

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Скачати документ

ПРОТОКОЛ річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Скачати документ

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1 на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Скачати документ

Перелік акціонерів - річні дистанційні загальні збори акціонерів
Скачати документ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 р.
Скачати документ

Особлива інформація про виплату дивідендів за 2021 р.
Скачати документ

2021 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Скачати документ

Протокол №1 річних загальних зборів 06.04.2021р.
Скачати документ

Особлива інформація
(інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Скачати документ
Скачати документ

Повідомлення про акції до зборів на 05.04.2021 р.
Скачати повідомлення

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства
«Хмельницький обласний пивзавод» (ПрАТ «Хмельпиво») код ЄДРПОУ 05513922,
місцезнаходження 29000, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24
повідомляє, що 06.04.2021 р. о 16:00 год. за адресою:
29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24 у залі засідань
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Хмельпиво».
Скачати повідомлення

2020 рік

Наглядова рада ПрАТ «Хмельпиво», код ЄДРПОУ 05513922,
місцезнаходження 29000, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24
повідомляє, що 03.11.2020 р. о 16:00 год.
за адресою:29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24
у залі засідань відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Хмельпиво».
Скачати повідомлення

ПОВІДОМЛЯЄМО
Що заплановане на 24.03.2020 року
ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод», скасовується.

Приватне акціонерне товариство «Хмельницький обласний пивзавод» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 29010, м. Хмельницький, вул. Чорновола,24 повідомляє про те, що керуючись Постановою КМУ №211 від 11 березня 2020 року “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” та за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 18 березня 2020 року) скасовує проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, що заплановане на 24 березня 2020 року. Інформація про проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» була розміщена на власному веб-сайті Товариства pat.khmelpyvo.com, електронному ресурсі Державної установи "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ та поштовими листами акціонерам від 17 лютого 2020року.

Повідомлення про скасування проведення загальних зборів опубліковано на власному веб-сайті Товариства pat.khmelpyvo.com, електронному ресурсі Державної установи "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ та поштовими листами акціонерам від 19 березня 2020 року. Повідомлення про дату проведення ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ у 2020 році буде додатково проінформовано на власному веб-сайті Товариства pat.khmelpyvo.com, електронному ресурсі Державної установи "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ, та листами.

Скачати повідомлення
2020 рік

Наглядова рада ПрАТ «Хмельпиво» повідомляє, що 24.03.2020 р. о 16:00 год. за адресою:
29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24
у залі засідань відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.
Скачати документ

2019 рік

Повідомлення про акції до зборів на 09.04.2019р. Скачати PDF
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» (ПрАТ «Хмельпиво») код ЄДРПОУ 05513922, місцезнаходження 29000, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24, повідомляє, що 09.04.2019 р. о 16:00 год. за адресою:29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24 у залі засідань відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Хмельпиво».
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 09 квітня 2019 р. з 15:00 год. до 15:45 год.
Скачати документ

2018 рік


2017 рік


2016 рік2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік